SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ

V pátek 18. května proběhl další projektový den, který jsme tentokrát zaměřili na sport a aktivní pohyb dětí. Každá z tříd si připravila svůj znak a také sportovní pokřik. Počasí nám přálo, a tak hned po slavnostním zahájení a představení všech zúčastněných týmů mohlo začít sportovní zápolení. Každý účastník si vyzkoušel svou vytrvalost v běhu, sílu nohou ve skoku dalekém odrazem  z místa. Sílu rukou v hodu míčem, ale také svou obratnost, koordinaci těla a rychlost v dalších disciplínách. Na závěr naší malé olympiády byli vyhodnoceni a odměněni všestranní sportovci zúčastněných tříd a všechny děti si kromě zážitků odnesly také malou sladkou  odměnu.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.