SRPŠ-Spolek rodičů a přátel školy

Plán činnosti Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom ve školním roce 2018/2019

Dne 18.9. 2018 proběhla členská schůze SRPŠ, na které všichni zúčastnění odhlasovali plán hospodaření SRPŠ na školní rok 2018/2019 a výši příspěvku 200 Kč za školní rok na dítě. Dále byl schválen plán činnosti SRPŠ pro školní rok 2018/2019.

  •  Říjen        Drakiáda – proběhne v rámci výuky I. stupně
  •  Listopad Diskotéka pro I. i II. stupeň
  •  Leden       Společenský ples pro dospělé
  •  Únor 300-365        Maškarní rej I. stupeň ,diskotéka II. stupeň
  •  Duben 300-080     Pochod s opékáním v Horní Lhotě
  •  Květen 210-451    Dětský den

Tyto akce budou organizačně zajišťovat členové výboru SRPŠ. Z rozpočtu SRPŠ budou zakoupeny odměny a občerstvení na výše uvedené akce pro děti. SRPŠ rovněž finančně podporuje zakoupení odměn pro žáky, kteří reprezentují školu v okresních a krajských kolech sportovních a vědomostních soutěží.