ŠSP – konečné výsledky

1. kategorie: chlapci 6. – 7. třida  zde
2. kategorie: dívky 6. – 7. třída  zde
3. kategorie: chlapci 8. – 9. třída  zde
4. kategorie: dívky 8. – 9. třída  zde