Stanovení úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školní družině

Ředitel školy stanovil úplatu na školní rok 2017/18 takto:
MŠ celodenní pobyt:     255,- Kč/měsíc
MŠ pobyt 4 hod./den nebo 5 dnů v měsíci:     170,- Kč/měsíc
MŠ denní sazba v červenci a srpnu 2015:     12,- Kč/den
ŠD:      180,- Kč/měsíc