Stanovení úplaty

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2013-2014

Celodenní pobyt:  360 Kč/ měsíc
Pobyt 4 hodiny denně nebo 5 dnů/měsíc:  240 Kč/ měsíc
Denní sazba v červenci a srpnu 2014:  17 Kč/ den

 

Stanovení úplaty za školní družnu pro školní rok 2013-2014

Školní družina:   180 Kč/ měsíc