Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2011 do 31.8.2012

Stanovená úplata na dítě

celodenní pobyt 240,00 Kč/měsíc

polodenní pobyt    160,00 Kč/měsíc (rodič na mateřské nebo rodičovské dov.)

docházka 5 dnů v měsíci 160,00 Kč/měsíc (dítě do 4 let věku)

denní sazba během prázdnin 11,00 Kč/den

Osvobození od úplaty na základě individuální žádosti, po splnění podmínek rozhodnutím ředitele školy.

 

Schválil : Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy

 

Datum schválení : 20.4.2011