Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Horní Lhota
Stanovená výše úplaty: od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
celodenní pobyt – 420,00 Kč/dítě/měsíc
pobyt 4 hodiny denně – 280,00 Kč/dítě/měsíc
pobyt 5 dnů v měsíci – 105,00 Kč/dítě/měsíc
denní sazba v červenci a srpnu 2009 – 19,00 Kč/dítě/den
Mateřská škola Velká Polom
Stanovená výše úplaty: od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
celodenní pobyt – 228,00 Kč/dítě/měsíc
pobyt 4 hodiny denně – 152,00 Kč/dítě/měsíc
pobyt 5 dnů v měsíci – 57,00 Kč/dítě/měsíc
denní sazba v červenci a srpnu 2009 – 10,00 Kč/dítě/den