Stanovení výše úplaty za školní družinu pro školní rok 2011-2012

Výše úplaty za školní družinu je pro školní rok 2011/2012 stanovena na 150,- Kč / měsíc