Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Studium na středních uměleckých školách

Vážení rodiče!

Pokud má Váš syn – dcera zájem o studium na střední umělecké škole, je nutné podat přihlášku do konce října tohoto roku. Tiskopis přihlášky Vám zajistí naše základní škola – výchovná poradkyně, která Vám také případně sdělí další podrobnosti.