Sympozium o nebezpečí virtuální sitě

Dne 11. 5. 2012 se pět žáků 8. B třídy (Patrik Kučera, Vojta Faruzel, Martina Hrdinová, Tereza Bartoňková a Táňa Hrubá) spolu s p. uč. B. Rohelovou zúčastnilo 1. žákovského sympozia věnovaného nebezpečí virtuální sítě, které se konalo v hotelu Imperial v Ostravě.
Se svými příspěvky zde vystoupili mimo jiné zástupci organizací „Nebuď oběť“, NCBI (Národního centra bezpečnějšího internetu), Policie ČR, metodik prevence v PPP Ostrava a další. Své prezentace na dané téma zde předvedli žáci některých základních a středních škol.
Uvedená témata se nejvíce týkala kyberšikany, kybergroomingu, sextingu a netholismu.
Naše škola by se ráda této problematice věnovala v průběhu celého příštího školního roku a těšíme se na prezentace, které si naši „osmáci“ připraví pro své spolužáky.
Pokud se někdo potýká s šikanou na Facebooku či ví o nezákonném a nevhodném obsahu na internetu, může se obrátit na www.horkalinka.cz.