Tak a je to tady: “NOVÝ ŠKOLNÍ ROK”

Přeji našim prvňáčkům správné vykročení do základní školy, aby se co nejdříve jejich notýsky zaplnily jedničkami, deváťákům úspěšné rozhodnutí „Kam dál“. Nejen jim, ale i všem ostatním žákům a zaměstnancům školy přeji pohodový školní rok 2007/2008.

Mgr. Tomáš Olivka
ředitel školy