Terénní cvičení

Dne 26. 05. 2022 se na školní zahradě uskutečnilo pro 6. ročníky terénní cvičení. Ráno jsme se s dobrou náladou všichni sešli v 7:45 na školní zahradě. Paní učitelky nás rozřadily do skupinek a v 8:00 jsme vyrazili na stanoviště. Prošli jsme dohromady 10 stanovišť, které se týkaly především zeměpisu a přírodopisu ale také matematiky či fyziky. Například na 1. stanovišti jsme se učili první pomoc na nebohé figuríně „Arnoštovi“.  Šesté stanoviště bylo těžké na orientaci, jelikož jsme se učili s buzolou a azimutem. 

Vše proběhlo bez zádrhelů. Počasí nám přálo, takže jsem se od rána nezastavili. Byli jsme šikovní a spolupracovali jsme mezi sebou. Nejvíce nás bavila první pomoc, ale také vytváření rámečků s květinami. Moc děkujeme za krásný zážitek.

                                                           Tomáš Berger, Nela Popková, Nela Prchalová a Věra Kořená, 6. ABC