Testování žáků ČŠI

Na přelomu května a června proběhlo na naší škole testování žáků 5. a 9. ročníků pořádané ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ.
Rodiče testovaných žáků se na výsledky mohou podívat na https://portal.niqes.cz/vysledky .
Přihlašovací jméno a heslo získají u svého dítěte, popřípadě u vedení školy.