Tonda obal-třídění odpadů

Navštívil nás Tonda obal a co my na to?

Všichni žáci školy byli v úterý 27. března 2018 proškoleni odbornými lektory společnosti EKO-KOM na téma třídění odpadů. Během lekce se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací. Dostali např. odpovědi na otázky: „Jak třídit? Proč třídit? Co se děje s našimi odpady? Můžeme snížit množství odpadů? apod. Školení ale nebylo náhodou. Od úterý 3. dubna 2018 se také na naší škole třídí odpad. Byly zakoupeny nádoby na tříděný odpad – plast a papír. Členové Ekotýmu pak budou 3x týdně sbírat plasty a kontrolovat kvalitu třídění. Nejlepší třída se může těšit na odměnu. Na závěr potěší poděkování firmy EKO-KOM: „Chtěl bychom Vám ještě i jménem lektorů poděkovat za skvělou spolupráci a velice příjemné prostředí u Vás ve škole. Jsem moc rád, že i vy jste byli s programem znovu spokojeni, budu se těšit na další spolupráci zase přibližně za tři roky!“

Odpady se hromadí a jen my můžeme zabránit tomu, aby nás nezaplavily.

Mgr. L. Martinková