Třetí projektový den

Projektové vyučování

Pátek 13. února 2009 jsme věnovali modernímu projektovému vyučování. Téma znělo: Humanismus a renesance, období rozvoje vzdělanosti a poznání aneb Kdo byl … . Celý den byl věnován význačným osobnostem z tohoto období.