Třídní schůzky

V úterý 8.11. v 16:30 hodin proběhne v jídelně základní školy schůze SRPŠ.Budete seznámeni s aktivitami spolku, který organizuje akce pro děti naší ZŠ a plánem rozpočtu spolku. Na členské schůzi bude schválena výše členského příspěvku pro školní rok 2016/2017.Po ukončení schůze proběhnou ve třídách třídní schůzky.

min