Třídní schůzky a členská schůze OS

V úterý 11.11.2014 v 16:30 hodin proběhne členská schůze sdružení rodičů. Budete seznámení s plánem činností a s výši příspěvku na školní rok 2014/2015 . Po ukončení proběhnou ve třídách třídní schůzky.