Úplata za pobyt v MŠ a ŠD

Ředitel školy stanovil úplatu na školní rok 2021/22 takto:
MŠ celodenní pobyt:     360,- Kč/měsíc
MŠ polodenní pobyt:     240,- Kč/měsíc
MŠ denní sazba v červenci a srpnu 2022:     17,- Kč/den
ŠD:      250,- Kč/měsíc