Úplata za pobyt v MŠ a ŠD

Ředitel školy stanovil úplatu na školní rok 2020/21 takto:
MŠ celodenní pobyt:     300,- Kč/měsíc
MŠ polodenní pobyt:     200,- Kč/měsíc
MŠ denní sazba v červenci a srpnu 2021:     14,- Kč/den
ŠD:      250,- Kč/měsíc