Erasmus+

Díky výjezdu našich pedagogů do zahraničí jsme vyzkoušeli a zavedli metodu CLIL a jiné metodické prvky, které si naši pedagogové osvojili během studijního pobytu ve Velké Británii.Zavedením metody CLIL došlo k využití jazykových znalostí našich pedagogů, obohatilo to výuku a pro naše žáky se tato metoda stala obohacením jejich výuky..

Účastníky projektu byli kvalifikovaní pedagogové ve svých oborech. Mobilit se  zúčastnili 4 pedagogové, s délkou praxe od 6 do 25 let. Jedná se o pedagogy, mající zájem o vlastní vzdělávání a uplatňující aktivně ve výuce jak standardní, tak moderní a atraktivní metody. Všichni tito zapojení pedagogové se ztotožnili se záměrem zavedení a rozšíření metody CLIL na naší škole.

 

Byli vybrány kurzy na dvou úrovních:
– metodologické pro vyučující cizích jazyků, kteří se stali metodiky metody CLIL na škole a jazykově metodologické pro pedagogy 1 stupně. Obsahem těchto kurzů (10 denní) bylo prohloubení metodologických kompetencí se zaměřením na implementaci metody CLIL, zavedení moderních vyučovacích metod včetně CLIL a přirozená podpora jazykových kompetencí.
– jazykově metodologické, pro pedagogy na 1. stupni naší školy, jejichž obsahem bylo zavedení moderních vyučovacích metod včetně CLIL a passitdump.com přirozená podpora jazykových kompetencí.

 

Projekt byl řízen koordinátorem projektu – ředitelem školy Mgr. Tomášem Olivkou.

 

Celkový dopad realizace projektu na naši školu se projevil:
-v oblasti zvýšení kompetencí a motivace pedagogů
– zvýše
 ní efektivity a atraktivity vzdělávání na škole

 

Realizace projektu umožnila zavedení nových metod a postupů do vyučovacího procesu. Zavedli jsme metodu CLIL a rozšířili jsme používané výukové metody. Účastníci mobilit předali své zkušenosti a poznatky ostatním pedagogům (ukázkové hodiny). Úspěšná realizace projektu z programu Erasmus+ vedla k tomu, že účastníci motivují ostatní pedagogy školy k účasti na navazujících projektech a buduje se pozitivní vztah kolegů k realizaci mezinárodních partnerství a projektech. Zlepšily se kompetence zúčastněných pedagogů v oblasti začleňování prvků moderních metod do výuky. Účastníci získali řadu praktických dovedností a inspirací, které po návratu do školy využívají ve výuce.
Účastníci si díky pobytu v jiném jazykovém prostředí a nutnosti komunikace v angličtině zvýšili i své jazykové kompetence.

Ve velké Polomi: 12.9.2018