Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně ve školním roce 2018/2019
Ve výběrovém řízení byl vybrán pro ozdravný pobyt hotel Galik ve Velkých Karlovicích. Termín pobytu: 27.3. – 9.4 2019

Příjezd: 9. dubna 2019

  • předpokládaný příjezd 12:30 hodin zpět na autobusové stanoviště Velké Polomi, ukončení ozdravného pobytu
  • pobyt končí svačinkou
  • po příjezdu na autobusové stanoviště přebírají odpovědnost za své dítě rodiče
  • prosíme rodiče, aby pomohli s vyložením zavazadel z autobusu

Návštěvy:

  • Důrazně nedoporučujeme rodičům návštěvy dětí na ozdravném pobytu!
  • mobilní telefony budou mít děti k dispozici v době 12:00 – 14:00 hod.  a 17:30 – 20:20 hod. V ostatních nutných případech můžete volat na služební mobil č.: 722 365 566.