Školská rada ZŠ

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Velká Polom byla zřízena ke dni 1.9.2005

Členové školské rady

Členové jmenování zřizovatelem:
Ing. Pavla Jurečková
Ing. Radka Londýnová
Andrea Hruzíková

Členové zvoleni rodiči a zákonnými zástupci žáků:

Judr. Eva Bolková
Hana Slaná
Jiří Vrbka

Členové zvoleni pedagogickými pracovníky ZŠ:

Mgr.Gabriela Vrtová
Mgr. Viktor Zedek
Mgr. Petra Zajícová

Kontakt na školskou radu : skolskarada@velkapolom.cz

Jednaci rad skolske rady pri ZS a MS Velka Polom
0 zapis školske rady ze dne 10.10.2012
1. Zápis školské rady ze dne 29.8.2013
2. Zapis školske rady ze dne 5.11.2013
3. Zapis školske rady ze dne 19.3.2014
4. Zápis školské rady ze dne 4.11.2014
5. Zápis školské rady ze dne 28.4.2015
6. Zápis školské rady ze dne 29.9.2015
7. Zápis školské rady ze dne 18.2.2016

8. Zápis školské rady ze dne 13.6.2017
9. Zápis školské rady ze dne 24.10.2017
10. Zápis školské rady ze dne 26.4.2018

11. Zápis školské rady ze dne 25.10.2018
12.Zápis školské rady ze dne 28.5.2019
13.Zápis školské rady ze dne 31.10.2019
14.Zápis školské rady ze dne 15.11.2020
15.Zápis školské rady ze dne 24.9.2021
16.Zápis školské rady ze dne 9.12.2021