Zápis do 1. tříd

Zápis do první třídy na školní rok 2023/2024 proběhne 4. 4. 2023. v čase 15:00 – 18:00 hod

Upozornění!

Ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 budou přijímány přednostně dětí ze spádové oblasti školského obvodu, tj. děti z Velké Polomi a Horní Lhoty. Počítáme také s dětmi s Dolní Lhoty a Hrabyně

Registraci proveďte zde elektronická přihláška k zápisu do 1 třídy