Koncepce školy

Dnem 1.1.2003 byl zřízen právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace. Tato příspěvková organizace zahrnuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a mateřské školy umístěné v obcích Velká Polom a Horní Lhota. Tento právní subjekt …více