Školní řád

Školní řád je součástí povinné dokumentace školy podle Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky na …více