ŠVP

ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV, analýzy vlastních schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Název Škola pro všechny také není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu – otevřenost školy všem dětem, rodičům – a to obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života, jejich profesní orientace. Základní škola Velká Polom je zaměřena na to, aby poskytovala základní vzdělání a tím umožňovala plnění povinné školní docházky a připravovala k dalšímu vzdělávání.

Plné znění ŠVP je k nahlédnutí v budově školy.