Výchovné poradenství

Výchovný poradce řeší především otázky školní neúspěšnosti, projevy nekázně a záškoláctví a otázky spojené s volbou vzdělávací cesty a volbou povolání.

Hlavním úkolem výchovného poradce na škole je péče o problémového žáka.

foto ze seriálu Sweet Tooth

To není jen žák, se kterým jsou problémy, ale hlavně ten, kdo nějaký problém má – je v životní situaci, kterou sám nezvládá, potřebuje poradit a pomoct

Pokud budeš mít pocit, že je tvůj problém natolik závažný, že jej nezvládneš vyřešit sám, obrať se na nás s důvěrou. Problémy mladších a menších nejsou o nic menší než problémy nás dospělých. Právě naopak! A neřešený nebo odložený problém se ti může postavit do cesty znovu, a to kdykoli, třeba když to čekáš nejméně!

Konzultační hodiny výchovných poradců:

A. Slováková: úterý 7:15 – 7:45h, středa 13:45 – 13:45h

L. Škop: pondělí 12:30 – 13:00h, středa 8:45 – 9:15h

nebo po telefonní domluvě 725 913 312 klapka 12

Problém jménem šikana

Pravidla efektivního učení