V Biologické olympiádě se nám daří

Krajské kolo BiO
V silné konkurenci žáků 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií Moravskoslezského kraje obsadila Michaela Brázdová z 9.B 4. místo a Tereza Tesařová z 8.B 9. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.