Volba povolání v praxi

Den na střední škole
V pondělí 16. 11. 2009 strávili žáci 9. tříd dopoledne na SPŠ Ostrava – Vítkovice,  kde byli seznámeni se studijními obory,  s vybavením odborných učeben,  dílen,  ale hlavně si mohli vyzkoušet kreslení v 3D prostoru a své komunikativní dovednosti – přednes,  znakové písmo, animační dovednosti .  Akce se konala v rámci projektu  „Podpora odborného vzdělávání na SŠ MSK“.