Volby do školské rady

Vážení rodiče,
po třech letech končí funkční období Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Velká Polom,  která byla zřízena na základě §167 zákona561/2004 Sb. Proto je potřeba podle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.

Volební řád stanovuje dvoukolovou volbu. V prvním kole navrhují zástupci nezletilých žáků (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo určí pořadí kandidátů, probíhá tajnou volbou. S účasti v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.

Dovoluji si Vás tedy požádat o navržení kandidátů za oprávněné voliče do úterý 9. 6. 2014, a to pomocí hlasovacího formuláře na níže uvedené adrese, kterou zkopírujte a vložte do nového okna prohlížeče.

http://goo.gl/forms/k6SsogSOUO

Děkuji Mgr. Tomáš Olivka – ředitel školy