VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Vedení Základní školy a Mateřské školy Velká Polom, p.o.
Vás zve na 9. ročník volejbalového turnaje

O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Datum konání:  27. 9. 2018 od 16:00 hod. (sraz před halou)

Místo konání:   sportovní hala při ZŠ Velká Polom

Družstvo: 6 hráčů (+ náhradníci) , za každé družstvo musí  vždy hrát 2 ženy.

Startovné: láhev dobrého moku/družstvo

Přihlášky doručte prosím nejpozději do 25. 9. 2018 do 14:00 hod vedení školy spolu s počty již tradičního guláše.

V případě nevyhovujícího času je možné zapojit se po domluvě do turnaje později.

* Herní systém bude upřesněn v den konání podle počtu přihlášených.