Vybavení internetové učebny-sběr papíru

Chcete přispět na vybavení internetové učebny?
Přineste tříděný papír!
7. – 22. dubna 2008

Třídění – noviny/časopisy
– sešity, knihy bez desek
– karton
Sběr vybíráme vždy před vyučováním u kabinetu přírodopisu.