Vybavenost školy – cíle

V minulém školní roce se nám díky sponzorským finančním příspěvkům podařilo vybudovat školní internetovou učebnu, kterou mají žáci k dispozici celý den. V této učebně máme i knihovnu, do které zařazujeme encyklopedie a naučnou literaturu. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali a ve spolupráci s rodiči a dalšími sponzory zajistili další počítače s připojením k internetu a s výukovými programy do tříd prvního stupně a tímto co nejvíce dětem zpestřili výuku. Také bychom rádi vybavili odborné učebny o nové názorné pomůcky.

Mgr. Olivka Tomáš, ředitel školy