Výběrové řízení na obsazení pozici učitel na 2. stupni ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic učitel na 2. stupni ZŠ

Aprobace – Dějepis, Přírodopis, Chemie, Fyzika, Pracovní činnosti, Výchova ke zdraví

Speciálního pedagoga  – úvazek 1h/ týdně

Informace zde