Výročí narození Karla IV.

V letošním roce uplyne sedm set let od narození Otce vlasti Karla IV. Naše základní škola připravuje k tomuto výročí tématicky zaměřený projekt. Žáci  již navštívili Vlastivědné muzeum v Olomouci nebo expozici Magičtí Lucemburkové v prostorách Domu umění a v kostele svatého Václava v Opavě. Kromě dobových oděvů, zbraní a mincí měly děti možnost si prohlédnout repliky svatováclavské koruny ze zlatnické dílny šperkaře Jiřího Urbana. Cílem obou výstav je přiblížit dětem dobu vlády českých králů a moravských markrabat z rodu Lucemburků, blíže je seznámit se životem Karla IV.

praha-kral-karel-iv_denik-605