Výše úplaty ve školním roce 2018/2019

Výše úplaty za družinu

Výše úplaty za školní družinu pro školní rok 2018-2019 je stanovena na 220 Kč/ měsíc / dítě

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2018-2019 je stanovena výše pro předškolní vzdělávání:

Celodenní 270 Kč/ měsíc / dítě
Polodenní 180 Kč / měsíc / dítě

Denní poplatek o prázdninách – červenec a srpen 2016 je 12 Kč / dítě