Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2015-2016 je stanovena výše pro předškolní vzdělávání:
Celodenní 270 Kč/ měsíc
polodenní 180 Kč / měsíc

denní poplatek o prázdninách – červenec a srpen 2016 je 13 Kč