Výše úplaty za školní družinu a MŠ pro školní rok 2019/2020

Výše úplaty za školní družinu

Výše úplaty za školní družinu pro školní rok 2019/2020 je stanovena na 250 Kč/měsíc/ dítě

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2019/2020 je stanovena výše úplaty pro předškolní vzdělávání:

Celodenní 270 Kč/ měsíc / dítě
Polodenní 180 Kč / měsíc / dítě

Denní poplatek o prázdninách – červenec a srpen 2019 je 12 Kč/den/dítě