Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině při ZŠ

Stanovená výše úplaty: od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009

100,00 Kč dítě/měsíc