Výstava CO DÝCHÁME

V pondělí 22. dubna 2019 oslavíme u nás ve škole již tradičně celosvětový svátek Den Země, mimo jiné i výstavou  CO DÝCHÁME .Tato putovní výstava, která v těchto dnech zdobí prostory naší školy, je unikátní v tom, že ji vytvořili děti a žáci opavských škol, školek a SVČ. Výstava informovala během své dlouhé pouti návštěvníky např. Obchodního centra Breda, Světa techniky a žáky mnoha škol kraje o problematice znečištění ovzduší. Námi je využívána také při výuce, např. přírodopisu v osmé třídě a bude na vás čekat i během konzultačního odpoledne.DES-1721
E20-597

Foto zde