Výtvarná a literární soutěž nejen pro děti

U příležitosti 50. výročí otevření školy na ulici Opavská vyhlašujeme soutěž na téma MOJE ŠKOLA. Soutěže se mohou zúčastnit současní i bývalí žáci naší školy se svými výtvarnými nebo literárními pracemi. Všechna výtvarná díla budou vystavena v rámci Dne otevřených dveří 10. 12. 2011 v naší škole, kde si je prohlédnete a můžete je ohodnotit. A protože ne všichni rádi kreslí, malují nebo jinak tvoří, pro ně máme možnost zachytit svůj konkrétní zážitek ze školy slovy a perem. Napište nebo namalujte něco z vašich školních dnů, ze svých vzpomínek na spolužáky, učitele, na oblíbený předmět, zkuste zachytit to místo, kde jste rádi pobývali. Literární práce ocení porota rovněž 10.  prosince ve škole.
Na vaše práce se těšíme do 4. 12. 2011. Ve vstupní chodbě naší školy je můžete nechat na vrátnici nebo v nápadně velké krabici.

Mgr. Denisa Thiemelová, učitelka