Výuka od 4. 1. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude výuka pro všechny žáky, vyjma žáků 1. a 2. třídy, probíhat pouze distanční formou dle rozvrhu níže. 
Všem žákům, vyjma žáků 1. a 2. třídy, jsou odhlášeny obědy. Pokud má žák zájem o dotovaný oběd, musí si jej přihlásit ve dnech 30. – 31. 12. 2020 a může si jej odnést v jídlonosiči. Čas výdeje obědů do jídlonosičů bude upřesněn podle zájmu. Pro žáky 1. a 2. třídy bude v provozu školní družina. Rodiče nevstupují s dětmi do školy (prostoru šaten, vedení do třídy, apod.)
Ve dnech 29. a 30. 12. 2020 je možno si opět zapůjčit tablety pro žáky k distanční výuce. Žáci, kteří si potřebují vzít učebnice a jiné pracovní pomůcky si je můžou vyzvednout  29. a 30. 12. vždy 8-10 hod.
Rozvrh pro 1. stupeň ….(PDF 517 kB)
Rozvrh pro 2. stupeň …(PDF 5 MB)