Výukový software Corinth Online

Naše škola neustále hledá nové možnosti a způsoby vzdělávání. Jednou z nových moderních možností je výukový software Corinth, který zahrnuje předmětové celky biologie rostlin, biologie zvířat, biologie člověka, chemie, fyzika, matematika/geometrie, paleontologie, kultura, geologie, v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií.

Obsah SW je založený na moderních zobrazovacích metodách: interaktivní 3D modely a simulace, mikroskopické snímky (hluboké = mikroskopické zoomy), animace, videa a rozšířená realita, fotogalerie, možnost 3D modely otáčet, základní odborné informace o zobrazované části 3D modelu. Součástí softwaru je vyhledávání podle názvů a klíčových slov. SW umožňuje vkládání 3D modelů do prezentací a dokumentů, což umožní tvorbu prezentací s 3D modely.

SW je dostupný na PC, tabletech, chytrých telefonech aj. prostřednictvím standardního internetového prohlížeče bez nutnosti vazby na konkrétní zařízení (uživatelé mohou SW používat i na svých soukromých zařízeních). Kompatibilita je zaručena s prohlížeči Google Chrome, Safari (desktop i mobilní zařízení) a FireFox Reality (u VR zařízení).

Roční licenční klíč pro tento výukový software jsme získali z rozpočtu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132.