Žáci 9. tříd u soudu

Exkurze u Okresního soudu v Ostravě – Porubě obrazek.jpg

Dne 4.3. 2008 žáci 9. tříd navštívili v rámci učiva občanské výchovy Okresní soud v Ostravě – Porubě.

Návštěva to byla pro všechny určitě zajímavá, protože u soudu nikdy nebyli. Svědčí o tom i jejich reakce při vstupu do budovy soudu:,,Hned u vchodu mě překvapil detektor, do kterého jsme museli vložit kabelky a batohy, a tak zjistili, jestli u sebe nemáme něco nebezpečného.Kovové věci z kapes a mobily jsme museli položit ke kontrole na zvláštní stolík před detektorem. Netušila jsem, že mě něco takového čeká.“
Měli se účastnit plánovaného soudního přelíčení s mladou ženou, která kradla, ale ta se prostřednictvím svého obhájce ze zdravotních důvodů omluvila. Proto soudce připravil simulovaný soudní proces s mladistvými, kteří měli prodávat drogy. Přidělil role našim žákům a starším studentům, kteří byli původně jen jako diváci, a ti potom pod jeho vedením sehráli celý proces včetně rozsudku. Odvážně se do toho pustili a neohrožení obhájci Jakub Kuča a Patrik Hlavenka se zasloužili o osvobozující rozsudek. Soudce je pochválil, že profesionál by vedl svou obhajobu skoro stejnými slovy.

Nakonec se všichni dočkali skutečného případu s 11krát trestaným mužem, který si odpykával trest ve vězení, a protože už si odseděl polovinu, měl možnost soud požádat o prominutí zbytku trestu a vrátit se ke své rodině. Soudce ho propustil, ale s podmínkou dohledu sociálního pracovníka po dobu 7 let.

Na závěr měli žáci možnost klást soudci otázky. Bylo to poučné a zajímavé. Na závěr názory některých žáků:
„Teď už vím, jak to u soudu chodí.“
„Soud se mi líbil a ráda bych se šla podívat znovu.“
„Soudce nám řekl mnoho zajímavostí o případech a své práci.“
„Docela jsem se bála, ale přítomnost vězeňských dozorců mě obav zbavila.“