Zahájení školního roku

Společné zahájení školního roku proběhne 1. září v 8 hodin na prostranství před respiriem základní školy. První školní den bude kratší, ukončení kolem 8:30 – 8:45 hodin.

Žáci 6. ročníku obdrží podrobné informace k adaptačnímu kurzu.  

POZOR, pokud máte zájem o oběd od 2.9. pro své dítě, přihlaste je u svého třídního učitele prostřednictvím dítěte 1. 9. 2020 do 8:30.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením nebude rodičům umožněn vstup do budovy školy.