Zahájení školního roku 2015/2016

2011-skola-225

Krásné slunečné prázdniny se chýlí ke konci a škola již ožívá přípravami. Školní rok bude zahájen v úterý 1. září v 8:05 hodin. V případě pěkného počasí společně před respiriem školy (školáci dostavte se do svých tříd).První školní den bude kratší, ukončení kolem 9 hodiny.

Pokud máte zájem o školní stravování, je nutné toto nahlásit svým třídním učitelům nebo přímo vedoucí školní jídelny – tel. 725 913 401.

Organizace vyučování:

2.9.      vyučování do 11:40  ( 1. třídy do 10:00 – navazuje ihned školní družina)

3.9.      vyučování do 11:40  ( 1. třídy do 10:00 – navazuje ihned školní družina)

4.9.      1. stupeň vyučování do 11:40 (1.třídy do 10:45 – navazuje ihned školní družina)

             2.stupeň vyučování do 12:30

Přejeme vám klidný a pohodový školní rok.

skola