Zahájení školního roku 2016/2017

2011-skola-225

Letošní prázdniny se chýlí ke konci a škola již ožívá přípravami. Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září v 8:05 hodin. Školáci dostavte se do svých tříd. První školní den bude kratší, ukončení vyučování v 9 hodin. Školní družina bude již v provozu.

Pokud máte zájem o školní stravování, je nutné toto nahlásit svým třídním učitelům nebo přímo vedoucí školní jídelny – tel. 725 913 401.

Organizace vyučování:

2.9.      vyučování do 11:40  ( 1. třídy do 10:00 – navazuje ihned školní družina)

3.9.      vyučování dle rozvrhu

Přejeme vám klidný a pohodový školní rok 2016/2017

skola