Zahájení školního roku 2017/2018

 

Letošní prázdniny se chýlí ke konci a škola již ožívá přípravami. Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září v 8:05 hodin. Školáci dostavte se do budovy ZŠ. První školní den bude kratší, ukončení vyučování kolem 9:30 hodin.

Školní družina bude již v provozu v pondělí 4.9. Možnost ranní družiny od 6:30 hodin a po ukončení vyučování ŠD navazuje.

Pokud máte zájem o školní stravování, je nutné toto nahlásit svým třídním učitelům nebo přímo vedoucí školní jídelny – tel. 725 913 401. POZOR !! zájemci o oběd v pondělí 4.9.  se musí přihlásit vedoucí školní jídelny do pátku 1.9.

Organizace vyučování:

5.9.      vyučování 1. stupeň do 11:40 hod. a 2. stupeň do 12: 30 hod  (1. třídy do 10:00 –                                   navazuje ihned školní družina)

6.9.      vyučování dle rozvrhu tříd

Přejeme vám klidný a pohodový školní rok 2017/2018

skola