Zahájení školního roku

Zahájení školního roku pro všechny žáky proběhne 1. září 2021 v 8:00 před respiriem školy a ukončeno nejpozději 8:45.

Školní družina bude v provozu od 1.9.2021.

Obědy jsou dětem zajištěny od 2.9.2021 – nutno si on-line přihlásit. Děti, které jsou v družině od 1.9.2021 mají oběd již od 1.9.2021.

Vyučování 2. a 3.září bude ukončeno od 11:30 do 12:40 dle možnosti odbavení dětí v jídelně.

Testování:

Testování žáků proběhne ve třídách ve dnech 2.,6. a 9. září v 7:30.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky bezinfekčnosti (očkování, prodělání nemoci max. 180 dní). Lze také doložit negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě.

V případě, že se žák nepodrobí testování, může se účastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených mimořádných opatření MZd:

  • povinnost nosit ve vnitřních prostorách respirátor(od 15let)/roušku po celou dobu přítomnosti ve škole
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nepoužívá sprchy
  • nesmí zpívat
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici a dodržovat rozestup min 1,5m.

Ve společných prostorách nosí roušku/respirátory všichni žáci bez ohledu na testování.

Tato opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tedy do 10.9.2021

Výuka podle rozvrhu začíná 6.9.2021.