Zahraniční asistentka

Naše škola získala v letošním školním roce v rámci projektu EU zahraničního asistenta, který bude u nás působit od 1. 10. 2012 do 18. 1. 2013. Jedná se o mladou německou pedagožku, která bude v rámci zahraniční spolupráce na naší škole kromě němčiny vyučovat především angličtinu, a to velmi netradiční formou – v angličtině bude učit i předměty, jako například zeměpis apod. Tato asistentka působila již půl roku v jižní Africe a tak věříme, že její znalosti a zkušenosti budou  pro žáky naší školy přínosem.